İNKÂRÎ sözlük anlamı nedir?

Sözlükte İNKÂRÎ kelimesinin manası:

İNKÂRÎ: İnkârla alâkalı.

İNKÂRÎ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları