İMAD sözlük anlamı nedir?


Sözlükte İMAD kelimesinin manası:

İMAD: Direk, kolon. * Temel, esas. * Kuvvet. * Bir kavmin reisi ve başta geleni. * Yüksek bina.

İMAD ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları