İKTİDARÎ sözlük anlamı nedir?

Sözlükte İKTİDARÎ kelimesinin manası:

İKTİDARÎ: Güç ve iktidarla alâkalı ve mensub.

İKTİDARÎ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları