İHTİLASKÂRANE sözlük anlamı nedir?

Sözlükte İHTİLASKÂRANE kelimesinin manası:

İHTİLASKÂRANE: f. Çalıp aşıranlara yakışacak şekilde, hırsızlar gibi.

İHTİLASKÂRANE ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları