İCRAAT-I CELİLİYE sözlük anlamı nedir?

Sözlükte İCRAAT-I CELİLİYE kelimesinin manası:

İCRAAT-I CELİLİYE: Allah (C.C.)ın celalî sıfatına yani, kibriya ve azametine delâlet eden, kudret-i hakkı ile hâsıl olan icraatı.

İCRAAT-I CELİLİYE ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları