İCARE-İ FÂSİDE sözlük anlamı nedir?


Sözlükte İCARE-İ FÂSİDE kelimesinin manası:

İCARE-İ FÂSİDE: İn'ikad şartlarını câmi' olduğu halde sıhhat şartlarını tamamen veya kısmen cami olmayan icaredir. Bu, aslen meşru olduğu hâlde vasfen meşru bulunmamış olur. Binaenaleyh böyle bir icareyi mucir ile müstecirden herhangi biri fesh edebilir.

İCARE-İ FÂSİDE ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları