HÜSN-Ü TEDBİR sözlük anlamı nedir?

Sözlükte HÜSN-Ü TEDBİR kelimesinin manası:

HÜSN-Ü TEDBİR: İyi düşünülerek tutulan yol. Tefekkür ile tasmim etmek, ihtiyar olunacak meslek ve harekete karar vermek. * Bir kimseden bir haberi nakil ve rivâyet eylemek. * Bir şeye iyi muvaffak olmak için o işe muvafık ve hesaplı hareket etmek.

HÜSN-Ü TEDBİR ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları