HÜDHÜD sözlük anlamı nedir?


Sözlükte HÜDHÜD kelimesinin manası:

HÜDHÜD: Bir kuş ismi. Çavuş Kuşu veya ibibik denilir. (Peygamber Hz. Süleyman'ın (A.S.) zamanında, Hicaz ile Yemen arasındaki Sabâ nâm yerde melike olan ve güneşe tapan Belkıs ile Peygamber Süleyman Aleyhisselâm arasında muhabereye vesile olduğundan meşhur ve mübarektir.)

HÜDHÜD ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları