HİMYEVÎ sözlük anlamı nedir?

Sözlükte HİMYEVÎ kelimesinin manası:

HİMYEVÎ: Perhiz ile alâkalı.

HİMYEVÎ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları