HEVACİS sözlük anlamı nedir?

Sözlükte HEVACİS kelimesinin manası:

HEVACİS: (Hâcise. C.) Vesveseler, kuruntular. Akla gelen kötü düşünceler.

HEVACİS ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları