HATTAT sözlük anlamı nedir?

Sözlükte HATTAT kelimesinin manası:

HATTAT: Çok güzel yazı yazan san'atkâr.

HATTAT ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları