HAKİKAT-ŞİNASÂNE sözlük anlamı nedir?


Sözlükte HAKİKAT-ŞİNASÂNE kelimesinin manası:

HAKİKAT-ŞİNASÂNE: f. Gerçeği, hakikatı tanıyana yakışacak surette.

HAKİKAT-ŞİNASÂNE ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları