GULAMİYE sözlük anlamı nedir?

Sözlükte GULAMİYE kelimesinin manası:

GULAMİYE: Tar: Cizye ve diğer vergileri tahsil edenlerin topladıkları paraların hazine veznesine teslim edilişi esnasında cizye veya vergi harç pusulalarının her biri için kendilerine verilen tahsil âidatı.

GULAMİYE ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları