FUSAHA sözlük anlamı nedir?

Sözlükte FUSAHA kelimesinin manası:

FUSAHA: (Fasih. C.) Fasih kimseler. Güzel ve usule uygun konuşabilenler. Güzel söz söyleme kabiliyetinde olanlar.

FUSAHA ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları