FARİSÎ sözlük anlamı nedir?

Sözlükte FARİSÎ kelimesinin manası:

FARİSÎ: Acemce, Farsça. İran'la alâkalı ve ona müteallik. İran dili veya halkı ile alâkalı olan.

FARİSÎ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları