FÂRIKAT sözlük anlamı nedir?

Sözlükte FÂRIKAT kelimesinin manası:

FÂRIKAT: Farkedenler, ayıranlar, farkediciler.

FÂRIKAT ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları