EZDER sözlük anlamı nedir?

Sözlükte EZDER kelimesinin manası:

EZDER: f. Münâsib, muvâfık, yaraşır, lâyık.

EZDER ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları