EHL-İ TEVHİD sözlük anlamı nedir?

Sözlükte EHL-İ TEVHİD kelimesinin manası:

EHL-İ TEVHİD: Cenab-ı Hakk'ın birliğini bilip inanan ve sadece bir Allah'a bağlanıp ibadet eden kimse. (Bak: Tevhid)

EHL-İ TEVHİD ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları