EBU KATADE HARİS BİN RİB’İY (R.A.) sözlük anlamı nedir?

Sözlükte EBU KATADE HARİS BİN RİB’İY (R.A.) kelimesinin manası:

EBU KATADE HARİS BİN RİB'İY (R.A.): Ensardan ve Resül-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın süvarilerindendir. 170 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Uhud Gazvesinden itibaren bütün muharebelere iştirak etmiş bir kahraman olup 74 tarihinde 80 yaşında iken Medine'ye avdetinde vefat etmiştir. (R.A.)

EBU KATADE HARİS BİN RİB’İY (R.A.) ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları