EBU İYAZ SELEME BİN AMR BİN EL EKVÂ (R.A.) sözlük anlamı nedir?

Sözlükte EBU İYAZ SELEME BİN AMR BİN EL EKVÂ (R.A.) kelimesinin manası:

EBU İYAZ SELEME BİN AMR BİN EL EKVÂ (R.A.): Biat-ı Rıdvanda hazır bulunan, gayet cesur, nişancı, hamiyetperver bir sahabedir. 77 hadis-i şerif rivayet etmiştir. Hicrî 74 tarihinde, 80 yaşında iken Medine-i Münevvere'de vefat etmiştir. (R.A.)

EBU İYAZ SELEME BİN AMR BİN EL EKVÂ (R.A.) ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları