EBU EYYUB-İL ENSARÎ sözlük anlamı nedir?

Sözlükte EBU EYYUB-İL ENSARÎ kelimesinin manası:

EBU EYYUB-İL ENSARÎ: Sahabe-yi Kiramdan olup Halid bin Zeyd-i Hazrecî diye de anılır. Hicretten so a Peygamberimize (A.S.M.) ilk mihmandârlığı yapmış idi. Hicretin 50. yılında pir-i fâni olduğu halde teberrüken Kostantiniyye'nin fethine azimet eden İslâm ordusu ile harbe iştirak etmiş, İstanbul surları dışında şehid olmuştur. So adan ancak Sultan Mehmed Fatih'in Hocası Akşemseddin Hazretleri tarafından mezarı keşf edilmiştir. 150 hadis-i şerif nakletmiştir. (R.A.)

EBU EYYUB-İL ENSARÎ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları