DİMİŞKÎ sözlük anlamı nedir?

Sözlükte DİMİŞKÎ kelimesinin manası:

DİMİŞKÎ: Şam şehriyle alâkalı. Şam'a ait ve müteallik. * Şam'da yapılan ve güzel san'atlarda kullanılan bir nevi kâğıt.

DİMİŞKÎ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları