DERİ sözlük anlamı nedir?


Sözlükte DERİ kelimesinin manası:

DERİ: f. Farsçanın sahihi, fasih olanı. (Kapı demek olan "der" ismi Farsça olduğu halde Arapça sayılarak müennesi "deriyye" yapılmıştır.) * Havası hoş ve lâtif. Yeşilliği bol olan dağ eteği.

DERİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları