DEK sözlük anlamı nedir?


Sözlükte DEK kelimesinin manası:

DEK: t. Edat olup zaman ve mekân için kullanılır. "Hatta, tâ, kadar" mânalarına gelir. Meselâ: Akşama dek çalıştım.

DEK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları