DÂR-I EMÂN sözlük anlamı nedir?


Sözlükte DÂR-I EMÂN kelimesinin manası:

DÂR-I EMÂN: Müslümanların zimmetini kabul eden veya müslümanlarla sulh halinde olan, gayr-i müslim bir ahalinin memleketi.

DÂR-I EMÂN ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları