BÜRHAN-ÜT TEMÂNÜ’ sözlük anlamı nedir?

Sözlükte BÜRHAN-ÜT TEMÂNÜ’ kelimesinin manası:

BÜRHAN-ÜT TEMÂNÜ': İstiklâliyet, ulûhiyetin zâtî bir hassası ve zaruri bir lâzımı olduğuna dair ve şirkin butlanını isbat eden delil ki; eşyanın yaradılışı müteaddit ellere ve esbaba verilse, âlemdeki nizam bozulup karışıklıklar çıkacağını gösterir, isbat eder.

BÜRHAN-ÜT TEMÂNÜ’ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları