BAHARİYYE sözlük anlamı nedir?


Sözlükte BAHARİYYE kelimesinin manası:

BAHARİYYE: Edb: Birini övmek için yazılan ve bahar tasviriyle başlayan kaside. * Tar : Yeniçeri ağasından itibaren padişah tarafından Yeniçeri kâtibiyle ocak ağalarına verilen baharlık.

BAHARİYYE ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları