AVAMİL sözlük anlamı nedir?


Sözlükte AVAMİL kelimesinin manası:

AVAMİL: (Amil. C.) Sebepler. * Ayaklar. * Valiler. Hâkimler. * Gr: Arabçada kelime sonlarının okunuşuna te'sir eden hususları öğreten ilim ve ona dâir kitab. * Birgivi Hazretlerinin "Nahiv" ilmine dâir olan kitabının ismi.

AVAMİL ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları