AMELEHU sözlük anlamı nedir?

Sözlükte AMELEHU kelimesinin manası:

AMELEHU: "Tarafından yapıldı." mânâsına gelir ve bir sanat eserinde san'atkârın imzasından önce yazılır.

AMELEHU ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları