ZURU’ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ZURU’ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ZURU': (Zar'. C.) İnek ve benzeri hayvanların memeleri.

ZURU’ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ZEMİN-KUB: f. İkide bir ayağını yere vuran çengi, rakkase. * Yer tepici olan at, deve, katır ve benzeri hayvanlar. Devamını Oku

 • BUMBAR: f. Koyun ve benzeri gibi hayvanların kalın bağırsağı. * İçine kıyma, pirinç vs. doldurulmuş bağırsakla yapılan bir cins yemek. Devamını Oku

 • KEMEND: f. Eskiden idam için boyna geçirilen yağlı kayış. * Uzakta bulunan herhangi bir nesneyi yakalayıp çekmek için üzerine atılan ucu ilmekli uzunca ip. * Geyik ve benzeri hayvanların yuları. * Güzelin saçı. Devamını Oku

 • SEVAİM: (Sâime. C.) Otlak hayvanları. Çayıra başı boş salınan hayvanlar. * Zekâtı icab eden koyun, keçi, sığır, deve gibi çift tırnaklı hayvanlar. Devamını Oku

 • ZAR’: (C.: Zuru’) Meme. * Süt veren hayvan memesi. Devamını Oku

 • ŞİBH-İ AKD: Akid benzeri. Sözleşme, sözle anlaşma benzeri. Devamını Oku

 • NEVBER: f. Turfanda meyve. * Memeleri yeni belirmeye başlamış kız. Devamını Oku

 • MÜBDİ’: Nümune ve benzeri yokken bir şeyi yeni olarak keşfeden. Benzeri görülmemiş bir iş veya eser ortaya koyan. * Edb: Kimsenin söylemediği yeni bir şiir veya nesir söyleyen. Devamını Oku

 • VAHDANİYET: Birlik, infirad. Benzeri olmamak. Artmaktan, ayrılmaktan, eksilmekten beri ve münezzeh olmak gibi mânaları ifade eden Allah’ın bir sıfatıdır. Bu sıfatla muttasıf olana Vâhid denir ki; benzeri olmayan; tecezziden, tekessürden beri olan zât demektir. Devamını Oku

 • HAYVANAT-I BAHRİYYE: Deniz hayvanları, denizde yaşayan hayvanlar. Devamını Oku

 • FAHİR: (Fâhire) İftihar eden. Kendi amelini ve kendini beğenen. Övünen. * Şa’şaalı. Ağır. Parlak. Şanlı. * Büyük ve iyi nesne. * Koruğu büyük çekirdeksiz hurma. * Memeleri büyük deve. Devamını Oku

 • HAYVANAT-I BERRİYYE: Kara hayvanları, karada yaşıyan hayvanlar. Devamını Oku

 • HAYVANAT-I EHLİYYE: İnsanlara alışık olan hayvanlar, evcil hayvanlar. Devamını Oku

 • DEVABB: (Dabbe. C.) Binek hayvanları. Hayvanlar. * Yürüyenler. Devamını Oku

 • FERİD(E): Benzeri pek nâdir bulunan. Benzeri bulunmayan, yektâ. * Doğrudan doğruya Kur’andan ders alıp ders veren ve kuvve-i kudsiye sahibi olan Evliyaullah. Yalnız ve münferid. * Zamanında eşine rastlanmıyan. Akran ve emsali yok. * Dizilmiş inci. * Bir tane, nefis ve müntehab kıymetli cevher. * Kendi reyi ile hareket eden mağrur kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar