ZURBA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ZURBA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ZURBA: f. Zorba. Bir işi zorla yaptıran. * Kuvvetli, güçlü.

ZURBA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • CEBRÎ: Zorla icra olunan, rızası olmadan zorla yaptırılan. * Cebriye fırkasından olan. Devamını Oku

 • CEBRÎ: Zorla icra olunan, rızası olmadan zorla yaptırılan. * Cebriye fırkasından olan. Devamını Oku

 • MÜLCÎ: Zorla ve cebren yaptıran. Zorlayan. Devamını Oku

 • KASIR: (A, uzun okunur) Zorla işleten, yaptıran. Devamını Oku

 • ZECR: Menetme, engel olma. Nehyetme. * Zorlama, zorla yaptırma. * Önleme. Sıkma. * Kovma. Eziyet etme. * Angarya olarak çalıştırma. * Köpek balığı. * Çağırma. * Sürme. Devamını Oku

 • İKRAH: İğrenmek. Tiksinmek. Bir işi istemiyerek yapmak. * Birine zorla iş yaptırmak veya muamele yapmak. Devamını Oku

 • İSTİBDAD: Başlı başına olmak. Keyfî idare sistemi. * Zulüm ve tahakküm. İdaresi altındakilerin istemediği şeyleri yalnız kendi keyfine göre zorla ve zulümle yaptırmaya çalışmak. Kanun ve nizamlara bağlı olmayarak, çok defa da kanun namına kanunsuzluk yaparak, keyfi hükmünü icra ettirmek. Kimseyi tanımadan kendi dediğini ve keyfi emirlerini kuvvet ve cebir kullanmak suretiyle yaptırmaya çalışmak. Allah’ı Devamını Oku

 • CÂBİR: Cebredici, zorla yaptıran.* Galib gelen. * Şefkatsiz, merhametsiz. * Tekebbür ve taazzüm eden. * Aziz ve kavi olan. * Tıb: Kırıkçı, çıkıkçı. * Cebir ilminin ilk kurucusu olan müslüman âlimi. Devamını Oku

 • GASB: Başkasına âit bir şeyi zorla, rızası olmadan almak. Zorla almak. * Zorla alınan şey. Devamını Oku

 • MESLEB: Zorla birşey alınan yer. Zorla alma yeri. Devamını Oku

 • ZİBNİYE: Zorla def’edici, zorla kovan. Devamını Oku

 • MİNDEL: Hırslı, doymaz ve açgözlü insan. Yırtıcı kimse. * Zorba, eşkiya. Devamını Oku

 • MÜŞKİL-PESEND: f. Zorla beğenen. Her şeyi kolay kolay beğenmiyen. Zorlaştıran. Devamını Oku

 • MÜTECEBBİR: (Cebr. den) Zorba zor kullanan, cebir yapan. * Kibirlenen. Devamını Oku

 • MÜTEGALLİB(E): (Galebe. den) Zorba. Hak ve hukuka hürmet etmeden geçinmek isteyen. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar