ZUHREFE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ZUHREFE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ZUHREFE: Süslemek, bezemek.

ZUHREFE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TAHZİF: Saçını düzüp bezemek, süslemek. Devamını Oku

 • TEZYİN: Süslemek. Bezemek. Donatmak. Devamını Oku

 • TAGZİZ: Gümüşle süslemek. Devamını Oku

 • ZEYN: Zinet, süs. Süslemek. Devamını Oku

 • TAKYİN: Tezyin etmek, süslemek. Devamını Oku

 • DEVS: Ziynet etmek, süslemek. * Bir şeyi ayağı ile basıp çiğnemek. Devamını Oku

 • DEKOR: Fr. Süs. Bir sahneyi mütenasib bir nizamla süslemek. Devamını Oku

 • FEDK: Atmak. * Tezyin etmek, süslemek. Devamını Oku

 • TENCİD: Evin içini nakışlı bezlerle süslemek. * Kahraman yapmak. Devamını Oku

 • TESVİL: (C.: Tesvilât) Kötü bir şeyi güzel göstererek aldatma. * Tezyin etmek, süslemek. Devamını Oku

 • TERŞİH: (C.: Terşihât) Süzme, sızdırma. * Besleyip eğitme, terbiye etme. * Edb: Sözü özlü söyleme. * Tezyin etmek, süslemek. Devamını Oku

 • VEŞY: Elbiseyi güzel nakışlamak, süslemek. * Nesil ve zürriyet. * Çoğalma. * Geceleyin devamlı tefekkür ve mütalâa etmek. * Bir çeşit elbise. Devamını Oku

 • VASF-I TAHSİNÎ: Bir şeyin mahiyetini beyan etmekten ziyade lâfzını süslemek için kullanılan sıfatlar. Bunlar haşv-i melih kabilindendir. Devamını Oku

 • TAHLİYE: (Haly. den) Süslemek. Donatmak. Donatılmak. * Tatlılandırmak. * Kim: Bir madde içine hassasını veya kokusunu değiştirmek için şeker, baharat ve benzeri gibi şeyleri katmak. Devamını Oku

 • KİMYA-YI SAADET: Rezaletlerden sakınıp nefsi tehzib ve tezkiye ve faziletleri kazanmak sureti ile nefsi tahliye etmek, süslemek, tezyin etmek. * İmâm-ı Gazalinin bir eserinin ismi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar