ZİYAR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ZİYAR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ZİYAR: Yavşa denilen nesne. (Baytarlar) onunla davar dudağını kıstırıp zebun ederler.

ZİYAR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MİDRA: Boynuzdan veya demirden çuvaldız gibi bir nesne. (Kadınlar onunla saçlarını düzeltip islâh ederler ve tarakla da tararlar.) Devamını Oku

 • MİDRA: Boynuzdan veya demirden çuvaldız gibi bir nesne. (Kadınlar onunla saçlarını düzeltip islâh ederler ve tarakla da tararlar.) Devamını Oku

 • SABİL: Gezkere denilen nesne. (Onunla ters, balçık ve gayri ne olursa taşırlar). * Yolcu kimse. Devamını Oku

 • CÜZ-İ İHTİYAR: Dilediği gibi hareket edebilme. Yani: Herhangi bir şeyi yapmak veya yapmamak hususunda bir tarafı tercih etmek iktidar ve serbestliği. Bu serbestlik ile, Cenab-ı Hak insanları, iyiliği veya kötülüğü istemek cihetinde imtihan eder.(Halbuki; o cüz-i ihtiyarî denilen silâh-ı insanî hem âciz hem kısadır. Hem ayarı noksandır. İcad edemez. Kesbden başka hiçbir şey elinden gelmez. Devamını Oku

 • ARTEN: Bir ot cinsidir ki, debbağlar onunla gön ve sahtiyan dibâgat ederler. Devamını Oku

 • ZİRAÎ: Çitfçiliğe ait. Ziraate dair, onunla alâkalı. Devamını Oku

 • ZİBH: Boğazlanan davar. Devamını Oku

 • KEM-İYAR: f. Ayarı bozuk. Hileli. Kalp altun veya gümüş. Devamını Oku

 • HUŞYAR: (Bak: Hüşyar) Devamını Oku

 • HÜŞYARÎ: f. Hüşyarlık, akıllılık. Devamını Oku

 • ŞEHRİYAR: f. Hükümdar, padişah. * En iktidarlı. Devamını Oku

 • İHTİYARÎ: Mecburi olmayan. İsteğe bağlı. Bir kimsenin isteğine bırakılmış olan. Devamını Oku

 • DİYAR: (Dâr. C.) Memleket. Devamını Oku

 • BAHTİYARÎ: f. Bahtiyarlık, saadetlilik, mutluluk. * İran’da bulunan şöhretli bir kavim. Devamını Oku

 • BAHTİYAR: f. Bahtlı, talihli, mes’ud, mutlu, şanslı.(Elbette en bahtiyar odur ki: Dünya için âhireti unutmasın. Âhiretini dünyaya feda etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın, mâlâyâni şeylerle ömrünü telef etmesin. Kendini misafir telâkki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Selâmetle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeye girsin. M.)(Bahtiyar odur ki: Kevser-i Kur’anîden süzülen tatlı, büyük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar