ZIMN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ZIMN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ZIMN: İç taraf. * Maksad, gaye. * Açıktan söylenmeyip dolayısıyle anlatılan.

ZIMN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ZIMNÎ: İçinde saklı, gizli olarak. * Kendiliğinden. Devamını Oku

 • VAHY-İ ZIMNÎ: Mücmel ve hulâsası vahye ve ilhama istinad eden; tasvirât ve tafsilatı Resul-ü Ekrem’e (A.S.M.) âit olan vahiydir. Devamını Oku

 • HÜKM-İ ZIMNÎ: Fık: Zımnen vaki olan hüküm. (Bir kimse diğer bir kimse aleyhine; “Benim filân şahıs zimmetinde sâbit olacak şu kadar lira alacağıma onun emriyle kefil olmuş idin” diye dâva ve o kimse kefâleti ikrar ve borcu inkâr etmekle müddei, borcu isbat ederek hâkim dahi hükmetse bu hüküm kefil aleyhine sarâheten ve asıl gaib aleyhine Devamını Oku

 • KİNAYE: Dolayısı ile dokunaklı söz. Maksadı dolayısı ile anlatan söz. Üstü örtülü dokunaklı söz. Açıktan olmayıp hakiki mânâyı başka ifâde ile dokunaklı konuşmak. Devamını Oku

 • İŞRAB: (Şürb. den) İçirme veya içirilme. * Bir maksadı açıktan değil de, dolayısıyla gösterme. Kapalı surette anlatma. Devamını Oku

 • GAİYYE: Bir şeyin sebeb ve neticesini ileri süren felsefe mesleği. * Maksad ve gayeye âit. Son ile alâkalı. Gaye, maksad ve neticeye mensup ve müteallik. (Fr.: Finalizm) Devamını Oku

 • RİYAZET: Nefsi kırma. Fani şeylerden nefsini çekerek kanaat içinde yaşamak. * Bir hastalıktan dolayı veya nefsini terbiye maksadıyla çok yemek ve içmeyi terkederek faydalı fikirlerle, ibadet ve ilimle meşgul olmak. Az gıda ile yaşamak. * İdman. Devamını Oku

 • İŞGENE: f. İhiyarlıktan veya kızgınlıktan dolayı yüzde hâsıl olan buruşukluk. Devamını Oku

 • MERMUZE: (C.: Mermuzât) İşaretle anlatılmış. Remzolunmuş. Açıktan değil de işaretle anlatılmış şeyler. (Bak: Mermuz) Devamını Oku

 • ŞET’: Açlıktan veya hastalıktan dolayı acı duymak. Devamını Oku

 • GARAZ-I ASLÎ: Asıl gaye, esas maksad. Devamını Oku

 • İBTİGA: Maksad, gaye. Taleb, arzu, istek. Devamını Oku

 • KÂME: f. Arzu, istek, meram, gaye, maksad.KAM’E $ (Kumu’) : Hakaret. Devamını Oku

 • KÂMVER: f. İsteğine kavuşmuş. Gaye ve maksadına vâsıl olmuş. Mutlu, bahtiyar. Devamını Oku

 • TAVTİE: Anlatılacak maksadı destekleyecek tarzda önceden bazı sözler söyleme. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar