ZİMEMAT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ZİMEMAT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ZİMEMAT: (Zimem. C.) Borçlar.

ZİMEMAT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • RİDA-YI MEMAT: Ölüm örtüsü. Devamını Oku

 • MEMAT: Ölüm. Ahirete göç etmek. (Bak: Mevt) Devamını Oku

 • ZÜNBUR (ZÜNBÂR): (C.: Zenâbir) Eşek arısı. * Ufak taş parçası. Devamını Oku

 • ZÂT-UL İLKAH-İ ZÂHİRE: İlkahı (döllenmesi) çiçek vâsıtasıyla olan nebat. Devamını Oku

 • ZÜMMEL (ZÜMMÂL): Zayıf, korkak kişi. Devamını Oku

 • MESBUK-ÜZ ZİKR: Adı ve zikri geçmiş, bahsedilmiş. Devamını Oku

 • MÂRR-ÜZ ZİKR: Yukarıda zikri geçmiş olan, yukarda bahsedilmiş olan. Devamını Oku

 • NABİGAT-ÜZ ZÜBYANÎ: Câhiliyet devrinde meşhur ve Suk-ı Ukaz’da hakemlik yapmış Arab şâirlerindendir. Tahminen Mi: 535-604’de yaşamıştır. Devamını Oku

 • SALİF-ÜZ ZİKR: Bildirilen, zikri geçen, mezkûr. Yukarıda ismi geçen. Yukarıda, daha evvel söylenen. Devamını Oku

 • KEFFARET-ÜZ ZÜNUB: Günahların keffareti. Mü’min insanların çeşitli hastalık ve musibetlerine denir. Çünkü günahlarından afvına vesile olabilir. (Huk. İslâmiye ve Ist. Fık. K.) Devamını Oku

 • ÂNİF-ÜZ ZİKR: Az önce bildirilen, biraz evvel tebliğ edilen. Devamını Oku

 • İBN-ÜZ ZİNÂ: Zinâ sonucu meydana gelen çocuk. Piç. Devamını Oku

 • İZ (İZİN): “Hem, vakt, yevm, hîn” gibi kelimelerden so a ek olarak kullanılır. Meselâ: Hîneizin: O vakit ki. Yevmeizin: O gün ki, kelimelerinde olduğu gibi. * Mâzi fiillerinden evvel “iz” gelirse: İzküntü muallimen: Muallim olduğum zaman mânasına geliyor. (iz) Yazılmasa mânası, muallim idim olur. Devamını Oku

 • BEYT-ÜZ ZİFÂF: Gelin odası. * Edb: Aynı vezinde iki mısra’dan ibâret söz. Devamını Oku

 • ZÜNBA’: Akıllı, zeyrek kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar