ZİBERKAN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ZİBERKAN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ZİBERKAN: Ay, kamer. Ay ve güneş. * Arap reislerinden bir reisin adı.

ZİBERKAN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • BERKAN: f. Tüyü kıvırcık olan kuzu postu veya kürkü. Devamını Oku

 • HURUF-U KAMERİYE: Gr: Arapçada kelimenin başında harf-i tarif olduğu vakit, harf-i tarifin lâmı okunan harfler. Meselâ: El-Kamer, El-İnsân, El-Bedi’ kelimelerinde olduğu gibi. Burada kelime başında “kaf, elif, bâ” harfleri kameriyeden olduğu için aynen okunuyor. (Bunlar: Elif, bâ, cim, hı, hâ, ayın, gayn, fe, kaf, kef, mim, vav, he, yâ harfleridir.) Devamını Oku

 • ESB-İ TÂZİ: Arap atı. Devamını Oku

 • ZÜKRE: şarap konulan küçük tuluk. Devamını Oku

 • Zİ’BER: Çok kaba dikişli bir Arap kaftanı. Devamını Oku

 • İNŞİKAK-I KAMER: Ay’ın parçalanması. Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü vesselâmın mu’cizesi eseri olarak gökte ay’ın en parlak olduğu bir zamanda ikiye ayrılması. (…Hem Resul-i Ekrem’in (A.S.M.) mütevatir ve kat’i bir mu’cize-i kübrası “Şakk-ı Kamer” dir. Evet, şu “İnşikak-ı Kamer” çok tariklerle mütevatir bir surette, İbn-i Mes’ud, İbn-i Abbas, İbn-i Ömer, İmâm-ı Ali, Enes, Huzeyfe gibi pek Devamını Oku

 • TARF: Göz, bakış, nazar. Göz ucu. * Soyu temiz kimse. * Her şeyin nihayeti, sonu. * Göz kapaklarını yummak veya oynatmak. * Göze bir şey dokundurmakla yaşartmak. * Koz: Menazil-i Kamer’den bir menzil adı. (Kamer menzillerinden birisinde aslanın alnını teşkil eden dört yıldızdan ikisi aslan gözüne benzetildiğinden bu menzile de “Tarf” denilmiştir. Bu iki yıldız Devamını Oku

 • ÇETE: Bölük, birlik, takım. Bir reisin idaresi altında bulunan birlik. * Asker bölüğü, müfreze. * Çapulcu ve akıncı takımı. Devamını Oku

 • ARABİYYAT: (Arabiyyet. C.) Arapçaya dâir ilimler, kitab veya fikirler. Arap edebiyatı. Devamını Oku

 • ARABİYYET: Arapça ile ilgili olan (İlim, fikir veya kitap). Arap edebiyatı. Devamını Oku

 • MEŞRUBAT: İçilen şeyler. Herhangi bir içilecek şey. Şarap. (“Hamr” denen içkiye de şarap denir.) Devamını Oku

 • KABİLE: Birlikte yaşayan, konup göçen, bir sülâleden türemiş insanlar. Bir reisin idaresi altında bulunan ve ekserisi aynı soydan gelen insanlar. Devamını Oku

 • SADR: Her şeyin evveli ve başlangıcının en iyisi. * Kalb, göğüs, ön. * Meclisin önü ve en muteber yeri. Reisin oturduğu yer. * Rücu. * Bir aruz kalıbı. * Baş, reis, başkan. * Oturulacak yerlerin en iyisi. Devamını Oku

 • MEY-FÜRUŞ: f. Şarap satan, meyhâneci, şarapçı. Devamını Oku

 • KAMUS-İ ARABÎ: Arapça lügat kitabı, Arapça sözlük. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar