ZI Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ZI kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ZI: Kur'an-ı Kerim alfabesinde onyedinci harftir. Ebcedî değeri: 900'dur.

ZI ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • VAV: Kur’an alfabesinde sondan üçüncü harftir. Ebced hesabında 6 sayısının karşılığıdır. Devamını Oku

 • HA: Osmanlı alfabesinde sekizinci harftir ve ebced sayısı ile de sekizi ifade eder. $ şeklinde okunursa: Haram şey, haşarı yüzsüz kadın mânâlarına gelir. Devamını Oku

 • RA: Kur’an alfabesinde onikinci harftir. Ebced hesabında 200 sayısına işaret eder. Bu harfe “Rı” denildiği gibi, “Ra-i mühmele” de denilir. Bazı tarih kayıtlarında” Rebi-ül Evvel” ayına işaret olarak geçer. Devamını Oku

 • MİM: Kur’ân-ı Kerim alfabesindeki yirmidördüncü harf olup, ebced hesabında kırk sayısının karşılığıdır. * Tarih yazarken bazan Muharrem ayına bir işaret olabilir. * Bir kitap veya ibarenin sonuna veya altına temme (bitti) yerine ve “mâlum oldu, görüldü” makamında konulan bir harftir. (Bak: Ebced) Devamını Oku

 • ZAAN (ZIÂN): Deve üstüne mahfe bağladıkları ip. Devamını Oku

 • HÂZIÂNE: Mütevâzi olarak, alçak gönüllülükle. Devamını Oku

 • ZE: Kur’an alfabesinde onbirinci harftir ve ebcedi kıymeti 7’dir. Devamını Oku

 • TA: Kur’anın alfabesinde üçüncü harfin adıdır. Ebcedî değeri 400’dür. Devamını Oku

 • DAD: Osmanlı alfabesinin onyedinci harfidir. * Ebced hesabında sekizyüz sayısına karşı gelir. Devamını Oku

 • HI: Arabça alfabede dokuzuncu harftir. Ebced hesabına göre 600 sayısına işaret eder. Devamını Oku

 • NUN: Kur’an alfabesinde yirmibeşinci harf. Ebced hesabına göre değeri ellidir. * Divid, kalem. * Kılıcın ağzı. Kılıç. * Çene çukuru. * Balık, semek. Devamını Oku

 • CÜMMEL: (Cümel) Harflerin, sayı kıymetine göre hesaplanması. Ebced. (Bak: Ebced) * Bir kaç urganın birleştirilmesinden meydana gelmiş olan çok kalın gemi halatı. Devamını Oku

 • EBCED HESABI: Ebced harf tertibinde görüldüğü gibi, Kur’ân-ı Kerim daha nâzil olmadan harflere rakam değeri verilerek tarih yazılır ve hâdiseler kaydedilirdi. Bundan böyle Arab, Fars ve Türk Ebediyatında hâdiselerin tarihleri Ebced hesâbı ile yazılırdı. Birçok muharebe, zafer, büyüklerin doğum ve ölümü, yüksek mevkilere geçiş, câmi, köprü, çeşme yapılış ve açılış tarihleri bu hesaba uyularak mısralarla Devamını Oku

 • ELİF: Birinci harf-i hecânın adı. (Bak: Ebced) * (Ülfet. den) : Bütün harflerle ülfet edebildiği için böyle isimlendirilmiştir. Ebcedî değeri de bire delâlet eder. Devamını Oku

 • SÂBİ’AŞER: Onyedinci. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar