ZEVEBAN ETMEK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ZEVEBAN ETMEK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ZEVEBAN ETMEK: Fiz: Sıcaklığını artırarak bir cismin, katı hâlden sıvı hâline geçmesi. Erimiş olması.

ZEVEBAN ETMEK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ZEVEBAN: Erime. Devamını Oku

 • KEREM ETMEK: Müsâade etmek, lutfetmek. Razı olmak. Devamını Oku

 • HUTUR ETMEK: Hatıra gelmek. Devamını Oku

 • DERCAN ETMEK: Can içine almak, hayatını ona vermek. Devamını Oku

 • GUŞETMEK: İşitmek. Dinlemek, kulak vermek, mesmu’ olmak. Devamını Oku

 • DERMEYAN ETMEK: Anlatmak, söylemek, iddia ve defi’de bulunmak. Beyân. İleri sürmek. Devamını Oku

 • HIKMIK ETMEK: t. Bir işten veyahut bir suale cevap vermekten kaçınmak için esassız bahaneler ileri sürmeye çalışmak. Tereddütlü davranmak. Devamını Oku

 • HASIRALTI ETMEK: Ist: Unutmak, saklamak, gizlemek, terviç etmemek manasında kulanılan bir tâbirdir. Hasır, eskiden halı ve kilim yerinde kullanıldığı ve onun altında kalan şeyler unutulup gittiği için bu tâbir meydana gelmiştir. Devamını Oku

 • BAST-I ÖZÜR ETMEK: Bir hata işleyerek başkalarına da nümune olmak, aynı hatayı işlemelerine zemin hazırlamak. Devamını Oku

 • MUHATAB İTTİHAZ ETMEK: Karşısındakilerini dinleyen. * Dinleyici kabul edip, sözünü dinliyor bilmek. * Konuşmaya lâyık görmek. Devamını Oku

 • NÜBÜVVET DA’VA ETMEK: Peygamber olduğunu bildirip doğruluğunu isbat için deliller göstermek, peygamberliğini ileri sürmek. Devamını Oku

 • TELECLÜC: Söylerken şaşırarak ağzında lâkırdıyı karıştırarak söylemek. * Kımıldatmak. Hareket etmek. * Tereddüt. Devamını Oku

 • ERGİMEK: (Bak: Zeveban etmek) Devamını Oku

 • HAREKET: Kımıldanma. Davranış. Yola çıkmak. Bir cismin sabit bir noktaya göre yerinin veya durumunun değişmesi. Sarsıntı. Devamını Oku

 • İSTİHASE: Organik maddelerin, şekillerini muhafaza ederek zamanla taş hâline geçmesi. Fosilleşme. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar