ZARURİYYAT-I DİNİYYE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ZARURİYYAT-I DİNİYYE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ZARURİYYAT-I DİNİYYE: İman edilmesi zaruri olan dinin esasları, (Allah Teâlâya, Âhiret gününe, Meleklere, Peygamberlere, Kitaplara ve hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak.)

ZARURİYYAT-I DİNİYYE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ZARURİYYAT-I NÂŞİE: Bir şeyin kendisinde bulunması zaruri olan ve ondan ayrılması mümkün olmayan ve zâti hassadan meydana gelen zaruretler. Devamını Oku

 • ZARURİYYAT: (Zarurî. C.) Mecburi işler. İster istemez olan işler. Devamını Oku

 • HAVAİC-İ ZARURİYYE: Zaruri ihtiyaçlar. Giderilmesi lüzumlu olan ihtiyaçlar. Devamını Oku

 • MEBADİ-İ ZARURİYYE: Bir hakikat tam bilinmeden önceki isbat edici zaruri emâreler, başlangıçlar, hazırlıklar. (Bak: Hads) Devamını Oku

 • ZARURİYYE: (Zarurî) Mecburî. İster istemez olacak iş. İhtiyarî olmayan, mecburî olan. Devamını Oku

 • KAZİYE-İ ZARURİYYE: Man: Tasdikat-ı akliyyeden olmakla zıddı mümkün olamıyacak surette kat’i olan bir nevi kaziyyedir. Devamını Oku

 • İHTİYACAT-I ZARURİYE: Zaruri ihtiyaçlar. (Ev, yeme, içme, yakma, giyinme v.s. gibi) Devamını Oku

 • AKİDE-İ TEVHİD: Allah’ın bir olduğuna inanmak. Devamını Oku

 • MA’LUMAT-I ZARURİYE: Lüzumlu ve zaruri mâlumat. Devamını Oku

 • ET-TAHİYYATÜ: Bütün mahlukatın hayatları, kal ve hâl dilleri ile Hâlıkları olan Allah’a (C.C.) karşı yaptıkları hamdler, şükürler, mânevi hayat hediyeleri. (Bak: Tahiyye) Devamını Oku

 • GAYR-I ZARURÎ: Zarurî ve mecburî olmayan. Devamını Oku

 • ŞEHİD: Şâhid olan. * Meşhude. Allah (C.C.) yolunda canını feda eden müslüman. Hak için hayatını feda ederek ölen. Allah’ın rızasına eren. (Naklinde ve gaslinde Rahmet melekleri hazır oldukları için yahut kıyamette ümem-i sâlife hakkında istişhad olunan zevattan olduğu için yahut vefat etmeyip huzur-u İlâhîde hazır ve zinde olduğu için yahut âlem-i mülk ve melekûtu müşahede Devamını Oku

 • ŞEHİD: Şâhid olan. * Meşhude. Allah (C.C.) yolunda canını feda eden müslüman. Hak için hayatını feda ederek ölen. Allah’ın rızasına eren. (Naklinde ve gaslinde Rahmet melekleri hazır oldukları için yahut kıyamette ümem-i sâlife hakkında istişhad olunan zevattan olduğu için yahut vefat etmeyip huzur-u İlâhîde hazır ve zinde olduğu için yahut âlem-i mülk ve melekûtu müşahede Devamını Oku

 • İKNAİYYAT-I HİTABİYYE: Kelâm ilmine ait bir ıstılahtır. Zannî olan aklî delil demektir. Bürhanın aşağı mertebesidir. Aklı, muhalif fikirlerle karışmamış ve bürhanı anlayamayacak kimseler için kullanılır. İsbattan çok ikna vasfı taşır. Devamını Oku

 • FERÂİZ-İ DİNİYYE: Dinin farzları. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar