ZAPT-Ü RABT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ZAPT-Ü RABT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ZAPT-Ü RABT: (Bak: Zabt ü rabt)

ZAPT-Ü RABT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ZABT U RABT: Disiplin, âsâyiş, düzen. * Hüsn-ü tedbir ve basiret ile muhâfaza. Devamını Oku

 • RABTİYYE: Rabtiye. * Bağlayacak şey. Devamını Oku

 • RABT EDATI: Gr: Bağlama edatı. Kelimeyi veya cümleyi birbirine bağlayan harf veya kelime. (Hem, ve… gibi) Devamını Oku

 • KAİDE-İ RABT: Bağlama kaidesi, bağlama cümlesi. Devamını Oku

 • RABT: Bağlamak, bitiştirmek, bir şeye bağlamak. * Nizam vermek, intizam bulmak. * Gr: Cümleleri lüzumlu edatlarla birbirine bağlamak. Devamını Oku

 • ZABT: Zabt etmek. İdâresi altına almak. * Sıkıca tutmak. Kendine mal etmek. * Kavramak. * Kaydetmek. Hülâsasını yazmak. * Bağlamak. Devamını Oku

 • RABT-I KALB: Kalb bağlama, gönül bağlama. Devamını Oku

 • FETH-İ BİLAD: Beldelerin istilâsı, şehirlerin zabtı. Devamını Oku

 • ZABT-NÂME: f. Hâdise veya vak’a yerinde alâkalı kimselerin hâdisenin oluş şeklini imzâ altında kaydettikleri kâğıt. Zabıt tutulan kâğıt. Devamını Oku

 • MA’TUFUN ALEYH: f. Bir rabt edatı ile kendisine bağlı olan kelime (Bak: Harf-i atıf) Devamını Oku

 • İ’MAL: Yapmak. İşlemek. İhdas eylemek. * Kullanmak. * Zabt, idare ve hâkimlik etmek. * Fık: Sözü mühmel bırakmayıp bir mâna ile mukayyed ve yüklü eylemek. Devamını Oku

 • MUSAHHİR: Teshir eden. Elde eden. Zabt eden. * İstenilen hâle koyan. * Birine bağlayan. Devamını Oku

 • ZÂBITA: Yurt içinde emniyet ve intizamı korumakla vazifeli devlet kuvveti, polis. * Fık: Bütün hususlara şâmil olmayıp yalnız bir hususa ve onun teferruatına şamil olan hususi kaideye denir. Kanun ve âdet, zabt ve idareye vesile olan bağ. Devamını Oku

 • MERBUTÂT: (Merbut. C.) Rabt olunup bağlanmış şeyler. Ekli ve bağlı şeyler. Devamını Oku

 • NAHV: (Nahiv) Yol, cihet. Etraf, yön. * Misâl. * Miktar. * Kasd ve azmeylemek. * Gr: Kelimelerin birbirine rabt, izafet ve amel eylemeleriyle ilgili olan kaideleri içine alan ilim. Nahiv ilmi ile Arapça kelimelerin yeri ve usulü bilinir, yani cümle tahlili yapılır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar