ZAMAİR-İ ŞAHSİYYE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ZAMAİR-İ ŞAHSİYYE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ZAMAİR-İ ŞAHSİYYE: Şahıs zamirleri. " Ben, sen, o" gibi isim yerine geçen kelimeler. (Bak: Şahıs zamiri)

ZAMAİR-İ ŞAHSİYYE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ZAMAİR: (Zamir. C.) Zamirler. Bir şeyin iç yüzleri. * İsim yerine kullanılan kelimeler. Devamını Oku

 • ZAMAİR: (Zamir. C.) Zamirler. Bir şeyin iç yüzleri. * İsim yerine kullanılan kelimeler. Devamını Oku

 • ZAMİR-İ ŞAHSÎ: Gr: Şahıs gösteren ve şahısların ismi yerine kullanılan zamirler; Ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi. (Bak: Şahıs zamiri) Devamını Oku

 • ZAMİR-İ ŞAHSÎ: Gr: Şahıs gösteren ve şahısların ismi yerine kullanılan zamirler; Ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi. (Bak: Şahıs zamiri) Devamını Oku

 • ZAMA’: Susuzluk. Devamını Oku

 • ZAMAİM: (Zamime. C.) İlâveler, ekler. Artırmalar. Devamını Oku

 • MÜBTEDA: Baş taraf, başlangıç. Baş. * Gr: Cümlenin birinci kısmı. Arabçada isim cümlesinde fâilin bulunduğu kısım. Bu, isimden veya isim yerine geçen fiilden de olabilir. Devamını Oku

 • KELİME-İ MENHUTE: Aslı iki kelime olan bir tâbirin bir kelime ile söylenişi: “El Hamdüllilâh” yerine “Hamdele” söylenmesi gibi. “Bismillâh” yerine “Besmele” denmesi gibi. Devamını Oku

 • ZAMİR-İ MÜTEKELLİM: Mütekellim zamiri, yani konuşanın isminin yerini tutan zâmir. (“Ben” gibi) Devamını Oku

 • KE: “Gibi” mânasındadır. (Arapça teşbih edâtı) Kelimenin başına getirilir. Meselâ: (Kezâlike: Bunun gibi) * Harfin ve kelimenin sonuna gelirse “sen” zamiri yerindedir. Meselâ (Kitâbü-ke: Senin kitabın) Devamını Oku

 • TAFDİL: Bir şeyi üstün kılmak. Birisini ötekisinden mühim görmek. * Gr: Bir şeyi “en üstün, daha üstün daha çok, en iyi, daha iyi” gibi mânâ ifâde etmesi için mukayese ve üstünlük gösteren ismini söylemek ki, buna “ism-i tafdil” denir. Ef’al () vezninde; efdal (daha faziletli), ekber; (en büyük), ahsen; (en güzel, daha güzel) gibi. Türkçede; Devamını Oku

 • İZAFAT: (İzâfet. C.) İzafetler, isim takıları, isim tamlamaları. * Gr: Zincirleme isim tamlaması. Devamını Oku

 • CEZALET: Rekâketsiz ifade. * Güzellik. * Müdebbirlik, akıllılık. * Azim, büyük. * Edb: Kelimeler, ince veya sert söylenişlerine göre; elfâz-ı cezle veya elfâz-ı rakika diye ikiye ayrılır. Elfâz-ı cezle: Söylenişte tatlılığı bulunan veya heybet, ululuk, çarpışma, korkutma, yıldırma ifâde etmeğe uygun kelimeler olarak ayrılır. Celâdet, sadme, kazanfer, çekâçek, dırahşân gibi.. Bu çeşit kelimelerle, söylenen ve Devamını Oku

 • VÂR: f. (Teşbih edatıdır) Gibi, …li, kerre, def’a, sâhib, mâlik, lâyıklık (yerinde kullanılarak birleşik kelimeler yapılır). Meselâ: Melek-vâr : Melek gibi. Ümid-vâr: Ümidli. Devamını Oku

 • VÂR: f. (Teşbih edatıdır) Gibi, …li, kerre, def’a, sâhib, mâlik, lâyıklık (yerinde kullanılarak birleşik kelimeler yapılır). Meselâ: Melek-vâr : Melek gibi. Ümid-vâr: Ümidli. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar