YEUK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

YEUK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

YEUK: Nuh Aleyhisselâm'ın kavminin putlarından bir putun ismi.

YEUK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SEBE’: (Sebâ) Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm’ın mucizesi sonunda imana gelen ve onunla evlenen Belkıs’ın Yemen’de hükmü altında bulundurduğu mâmur şehrinin ismi. * Bir Arab kavminin adı. * Bir devlet ismi. * Bir şahıs adı. Devamını Oku

 • SEDUM: Peygamber Lut Aleyhisselâm’ın kavminin şehri. Devamını Oku

 • AVAİK: (Âika. C.) Mânialar. Engeller. Müşküller. * Nuh (A.S.) Kavminin so adan taptıkları bir put ismi. Devamını Oku

 • LÂT: İslâmdan önce Arapların Kâbe’de bulunan putlarından biri. Devamını Oku

 • İSAF: Asr-ı saadetten evvelki câhiliyet devrinde Mekke putlarından birinin adı. Devamını Oku

 • RUH-ÜL EMİN (RUH-ÜL KUDÜS): Cebrail Aleyhisselâm’ın iki ayrı ismi. Emin ve mukaddes ruh. * Allah’ın ism-i azamı. * İncil. * Kur’an. Devamını Oku

 • ZEKERİYYA (A.S.): Benî İsrail peygamberlerinden ve Hz. Süleyman Aleyhisselâm’ın neslindendir. Beytül-Makdis’de Tevrat yazan ve kurban kesen reis idi. Zevcesi, Hz. Meryem’in teyzesi idi. Benî İsrail’in büyüklerinden olan İmran namındaki zatın karısı Hanne, Zekeriyya (A.S.) ın karısının kardeşidir. Hz. Meryem İmran kızı ve Hanne’den doğmuştur. Zekeriyya Aleyhisselâm’ın himayesinde büyümüştü. So adan Yahya isminde oğlu dünyaya geldi. Devamını Oku

 • ZÜ-L KARNEYN: İki boynuzlu. Kur’ân-ı Kerim’de adı geçen ve Peygamber olup olmadığı tam bilinmeyen büyük bir hükümdar ismi. İki zülüflü yahut da şark ve garbın hakimi olduğu için böyle denilir. Eski Yemen Padişahlarından birisidir. Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm zamanında bulunup Hazret-i Hızır’dan ders almıştır. Bazıları yanlış olarak bunu İskender-i Rumî ile karıştırır. İskender-i Rumî Milâddan 300 Devamını Oku

 • ZÜ-L KARNEYN: İki boynuzlu. Kur’ân-ı Kerim’de adı geçen ve Peygamber olup olmadığı tam bilinmeyen büyük bir hükümdar ismi. İki zülüflü yahut da şark ve garbın hakimi olduğu için böyle denilir. Eski Yemen Padişahlarından birisidir. Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm zamanında bulunup Hazret-i Hızır’dan ders almıştır. Bazıları yanlış olarak bunu İskender-i Rumî ile karıştırır. İskender-i Rumî Milâddan 300 Devamını Oku

 • MEKTUBAT: Mektublar. Yazılı kâğıtlar. * Bazı meşhur ve mühim kitapların ismi. * Bir yerden başka bir yerdeki şahsa gönderilen yazılı kâğıtlar. * Risale-i Nur Külliyatından bir mecmuanın ismi. Devamını Oku

 • LUKA: Meşhur olmuş dört İncil kitabından birisidir. Hz. İsa Aleyhisselâm’dan so a mühim Hristiyan doktorlarından birisi olan Luka adındaki zatın yazdığı İncil’dir. Bu Zâtın (Mi: 70) yılında vefât ettiği yazılıdır. Devamını Oku

 • EYYÛB: (A.S.) : Kur’ân-ı Kerim’de ismi geçen İshak Aleyhisselâm’ın oğlu olan Ays’ın evlâdından Eyyûb Aleyhisselâm, bir peygamber idi. Pek çok malı ve Şam tarafında çok mülkü vardı. Her makbul kulunu ve peygamberini Allah imtihana çektiği gibi onu da denedi. Cümle emlâki emvâli elinden gitti. O yine şükretti. Hasta oldu, yine Rabbine şükrediyordu, sabrediyordu. Bedeninde yaralar Devamını Oku

 • FITHIL: Âdem Aleyhisselâm’ın yaratılışından evvel olan zaman. Devamını Oku

 • HUD: (Hâid. C.) Büyüklük. * Çok hürmet. * Bir Peygamber ismi. Rıfk, sükun ve vakar ile muttasıf olduğu için bu Peygambere Hud ismi verilmiştir. (A.S.) Yahudilere de bu isim söylenilmiştir. Nuh tufanından so a Yemen diyarında Hadremud civarında Ahkaf denilen yerde Ad Kavmine gönderilen Peygamber Hud (A.S.) idi. Devamını Oku

 • MENAT: İslâmiyyetten evvel cahiliyyet devrinde Kâbedeki bir putun adı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar