YENABİ’-İ ULÛM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

YENABİ’-İ ULÛM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

YENABİ'-İ ULÛM: İlim kaynakları, çeşmeleri.

YENABİ’-İ ULÛM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • YENABİ’: (Yenbu’. C.) Kaynaklar, pınarlar, çeşmeler. * Kedi yavruları. Devamını Oku

 • MÜTEKADDİMÎN: Evvelkiler, geçmiştekiler. * Eskiden gelmiş İslâm allâmeleri. Devamını Oku

 • MÜFADAT-I ÜSERÂ: Eskiden muhârib iki kavmin karşılıklı olarak esirlerini değişmeleri. Devamını Oku

 • BEYTÜLMAL: (Beyt-ül mâl) İlk defa Hz. Muhammed (A.S.M.) tarafından kurulan ve gelir kaynaklarıyla sarfiyat yerleri şer’î olarak tayin edilmiş İslâm devletinin mâliye hazinesi.Gelir kaynakları: 1- Zekât ve sadakalar. 2- Ganimetler. 3- Fey=Zekât ve ganimet dışında kalan ve beyt-ül male ait olan mallar.Beyt-ül malden yapılan harcamalar şu kimseleri ihtiva eder:1- Fakirler ve miskinler. 2- Zekât memurları. Devamını Oku

 • MÜTEKELLİMÎN: İslâm ve iman esaslarını, hakaik-ı Kur’aniye ile isbat ve izahını yapan büyük İslâm allâmeleri, âlimleri, İlm-i Kelâm âlimleri. (Bak: İlm-i Kelâm) Devamını Oku

 • UYUN: (Ayn. C.) Gözler. * Kaynaklar, pınarlar. Devamını Oku

 • MENABİ-İ SERVET: Zenginlik kaynakları. Devamını Oku

 • MEAHİZ: (Me’haz. C.) Me’hazler. Bir şeyin çıktığı veya alındığı yerler. Kaynaklar. Devamını Oku

 • EZRAR: (Zirr. C.) Elbise düğmeleri. Devamını Oku

 • MÜCTEHİD: İctihad eden. İhtiyaç hâsıl olduğunda âyet ve hadislerden hüküm çıkarmış büyük İslâm allâmeleri ve önderleri. İmam-ı A’zam, İmam-ı Şâfiî… gibi (Bak: İctihad) Devamını Oku

 • TAVA’VU’: Tilki, çakal, kurt ve köpeğin ürümeleri. Devamını Oku

 • HALVET-İ FÂSİDE: Karı-kocanın aralarında şer’î mâni olmasına rağmen birleşmeleri. Devamını Oku

 • ASRAM: (Sırm. C.) İnsan toplulukları, insan kümeleri. * Çadır grupları. Devamını Oku

 • HALVET-İ SAHİHA: Karı-kocanın aralarında şer’î mâni bulunmaması halinde birleşmeleri. Devamını Oku

 • BÜYÛTÂT: (Büyût. C.) Asilzâde aileleri. * Asil kimseler, soylu kişiler. * Ev kümeleri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar