YEKÇEŞM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

YEKÇEŞM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

YEKÇEŞM: Tek gözlü. * Âhir zamanda gelecek olan Deccal'ın bir ismi. "Sadece dünya hayatını şiddetle isteyip âhireti unutan ve inkâr eden" meâlinde mecazen söylenilmiştir. * Güneş. (Bak: Deccal)

YEKÇEŞM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MESİH-ÜD DECCAL: Deccal’a da bu isim verilmesinin bir sırrı şudur ki: Bir gözü silik, yani kör ve ayıplı olmasındandır. Sadece bu dünyayı görüp, âhireti görecek gözünün kör olmasındandır. * Mesih, uğursuzluğundan nâşi Deccal’ın lâkabıdır. Nakşı silinmiş para, çok gezen adam, çok cima’ eden kimse, yalancı, kezzab ve bir tarafında gözü silik olan adama denir. (L.R.)Hak Devamını Oku

 • SÜFYAN: Âhir zamanda geleceği ve ümmetin karanlık günler yaşamasına vesile olacağı sahih hadislerle bildirilen dehşetli dinsiz ve münâfık bir şahıs. (Bak: Deccal)(Rivâyetler, deccalın dehşetli fitnesi, İslâmlarda olacağını gösterir ki, bütün ümmet istiâze etmiş. $ Bunun bir te’vil şudur ki: İslâmların deccalı ayrıdır. Hattâ bir kısım ehl-i tahkik, İmam-ı Ali’nin (R.A.) dediği gibi, demişler ki: Onların Devamını Oku

 • MÜTERAHHİL(E): (Rıhlet. den) Göç eden, hicret eden. Bir yerden diğer bir yere göçen. Yola çıkmış olan. Devamını Oku

 • A’VER: Tek gözlü. Bir gözü kör. Yek-çeşm.(Âhirzamanda gelecek Süfyan adındaki bir zâlimden “Aver” diye rivayetlerde bahsedilmesi, sadece dünyayı görecek bir gözü olduğu ve âhireti görecek imân gözünün olmadığından kinayedir.) Devamını Oku

 • MÜNFAİL(E): İnfiâl eden. Te’sir ile harekete geçen. * Muztarib, kederli ve muğber olan. Bir şeyden canı sıkılan. Alınmış, gücenmiş. (Bak: İnfiâl) Devamını Oku

 • YEK: f. Bir, münferid. * Bir oluş, birlik. Devamını Oku

 • YEKÂYEK: f. Birer birer. Tek tek. * Ansızın. Devamını Oku

 • YEKŞEBE: f. Bir gecelik. Devamını Oku

 • YEKÛN: Toptan, hepsi. Netice. Toplam. (Arapçada; olur-oluyor mânâsınadır) Devamını Oku

 • ÇAR U YEK: Dörtte bir. Devamını Oku

 • MERSİYEKÂR: f. Ağıtçı. Ağıt ve mersiye okuyan. Devamını Oku

 • KE-EN LEM YEKÜN: Güyâ olmadı. Sanki olmadı. Devamını Oku

 • MÜTEKARRİB(E): (C.: Mütekarribîn) (Kurb. dan) Yaklaşan, yaklaşmağa çalışan, yakın olan, takarrüb eden. Devamını Oku

 • DECCAL: Hakkı bâtıl, bâtılı hak olarak gösteren. (Deccal’ın Cennet dediği Cehennem gibi, Cehennem dediği de Cennet gibi olacağı rivâyet edilir. Sahih hadislerin ihbarı ve din büyüklerinin izah ve kabulleri ile, âhirzamanda gelecek ve Risâlet-i Ahmediyeyi inkâr edip İslâmiyeti tahribe çalışacak ve dünyayı fesâda verecek çok şerli ve küfr-ü mutlak yolunda olan dehşetli bir şahıstır. Bir Devamını Oku

 • MÜHLİK(E): Helâk eden. Öldüren. Öldürücü. İfsad eden. Bozan. Kıtal. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar