VÜS’ (VÜS’AT) Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

VÜS’ (VÜS’AT) kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

VÜS' (VÜS'AT): Genişlik. Bolluk. * Fırsat. * Boş meydan. * Kuvvet, güç, tâkat. * Varlık, zenginlik. * Fls: Bir şeyin boşlukta doldurduğu yer.

VÜS’ (VÜS’AT) ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SİA: Genişlik, bolluk. * Açlıklık. Zenginlik. Devamını Oku

 • EBHÂR-I VÂSİA: Geniş denizler. Devamını Oku

 • VÂSİ’-İ MUHİTA: Muhitin genişliği. Devamını Oku

 • YESAR: Sol, sol el. * Varlık, zenginlik. * Gençlik. * Bolluk. * Kolaylık. Devamını Oku

 • VÂHİD-İ İ’TİBARÎ: Hakikatta olmayıp varlığı farazî olarak kabul edilen bir şey. Varlığına itibar edilen şey. (Ağırlık için kilo, uzunluk için metre bir vâhid-i itibarîdir.) Devamını Oku

 • VİCD: Zenginlik. Gına. Devamını Oku

 • VİCD: Zenginlik. Gına. Devamını Oku

 • SALTANAT: Kudret, kuvvet. * Hâkimiyet, padişahlık. * Tantana, gösteriş, debdebe. * Şatafatlı hayat. Bolluk. Zenginlik. (Bak: Siyaset) Devamını Oku

 • VÜCUDÎ: Varlığa dair. Var olan şey ile alâkalı. Devamını Oku

 • DAİRE-İ VÜCUD: Vücud ve varlık dairesi ve sahası. Devamını Oku

 • İSBAT-I VÜCUD: Hazır bulunma. Varlığını gösterme. Devamını Oku

 • VÜCUD-U HİSSÎ: His ile bilinen vücud. Hisse aid vücud, varlık. Duygulu cesed. Devamını Oku

 • MÜMKİN-ÜL VÜCUD: Varlığı mümkün olan. Devamını Oku

 • VÜCUD-U İLMÎ: İlmî varlık.(Vücud-u ilmî, hayat-ı umumiyenin ma’nevî bir cilvesine mazhardır ki, mukadderat-ı hayatiye o ma’nidar ve o canlı elvâh-ı kaderiyeden alınır. S.) Devamını Oku

 • VİZARE: Yardım etmek. * Kuvvet vermek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar