VUKUFDÂR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

VUKUFDÂR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

VUKUFDÂR: f. Haberi olan. Bilgili.

VUKUFDÂR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • GAYB-AŞİNA: f. Gaybı bilen. Gaybdan haberi olan. Gelecekten veya âhiretten haberi olan. Devamını Oku

 • MUHTEBİR: Yoklayan, deneyen, tecrübe eden. * Sağlam haberi olan. İyice bilen. Devamını Oku

 • NASS: Kat’ilik, kesinlik, açıklık. Te’vile ihtimali olmayan söz veya delil. * Kur’ân-ı Kerim veya Hadis-i Şerifde bir iş ve mes’ele hakkında olan açıklık ve bu şekilde açık olan kelâm ve âyet. Akide. * Bir haberi kimden aldığını söyleyerek, en nihayet o haberi ilk söyleyene kadar nakledilişi isbat etmek.Bazılarınca istihraç ve izhar mânâlarından me’huzdur. Bir şeyin Devamını Oku

 • MÜTEFEKKİR: Düşünen, derin mes’eleleri düşünen. Tefekkür ve teemmül edici olan. * Kuvve-i bâtınayı sarfeden. Âlim. Çok bilgili. (Bak: Tefekkür) Devamını Oku

 • DİRAYETKÂR: f. Bilgili, dirâyetli, kavrayışlı. Devamını Oku

 • NİHRİR: (C.: Nahârir) Tecrübeli, bilgili, fâzıl, âlim, mâhir kimse. Devamını Oku

 • HABİRÂNE: f. Bilgili ve haberdar olana yakışır şekilde. Devamını Oku

 • NAHARİR: (Nihrir. C.) Bilgili, akıllı ve âlim kimseler. Fâzıl ve mâhir kişiler. Devamını Oku

 • AN’ANELİ SENED: Hadis nakledenlerin veya bir haberi söyleyenlerin bu haberi kimden kime söylendiğini belli eden “An filan, an filan” diyerek şahısların isimleriyle beraber rivâyet ve nakledilen kuvvetli ve şüphe götürmeyen sened. (Suâl : An’aneli senedin fâidesi nedir ki; lüzumsuz yerde, malum bir vâkıada “an filân, an filân, an filân” derler? Elcevab: Fâideleri çoktur. Ezcümle bir Devamını Oku

 • AŞİNA: f. Mâlumatlı, haberli olan. Arif. Bilgili. Mâlik. Tanıdık. Yabancı olmayan. * Yüzücü. Devamını Oku

 • HABERDAR: Haberli, vâkıf, bir mes’eleden haberi olan. Devamını Oku

 • A’REF: Pek ma’ruf, çok bilen. Arif. * Çok anlayışlı, fazla bilgili. * Yelesi ve boynu uzun olan at. Devamını Oku

 • MEN’A: Ölüm haberi. Vefat haberi. Devamını Oku

 • BÂ-HABER: Haberi olan, haberli. * Zeki, akıllı. * İhtiyatlı, tedbirli. Devamını Oku

 • HABR: (C.: Ehbâr) Alim ve sâlih kimse. Bilgili. Ehl-i ilim. * Ferahlık. * Nimet, vüs’at. * Refah, sürur. (Bak: Hibr) * Tıb: Dişlerin beyazına ârız olan sarılık. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar