VÜCUD-U HİSSÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

VÜCUD-U HİSSÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

VÜCUD-U HİSSÎ: His ile bilinen vücud. Hisse aid vücud, varlık. Duygulu cesed.

VÜCUD-U HİSSÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • CESED-İ MİSALÎ: Misalî ve lâtif bir cesed. Varlığı maddî olmayan fakat cinsinin cesedine benzeyen beden. Devamını Oku

 • HİSSÎ: Duyguya ait, hisse müteallik. Ruhen ve kalben anlaşılan. Aklı muhakeme ile olmayıp his ile olan. Devamını Oku

 • VÂHİD-İ İ’TİBARÎ: Hakikatta olmayıp varlığı farazî olarak kabul edilen bir şey. Varlığına itibar edilen şey. (Ağırlık için kilo, uzunluk için metre bir vâhid-i itibarîdir.) Devamını Oku

 • HİL’AT-I VÜCUD: Vücud elbisesi. Ruhun,içinde bulunduğu ten elbisesi. Cesed. Devamını Oku

 • KIYAM-I BİNEFSİHÎ: (Kıyâm-ı bizâtihî) : Fık: Varlığı, durması kendi zâtı ile olmak mânasında bir sıfat-ı İlâhîdir. Şöyle ki: Hak Teâlâ’nın ezelî ve ebedî olan varlığı kendi zâtı ile kaimdir. Kendi varlığı, kendi hüviyetinin, kendi mukaddes zâtının muktezasıdır. Aslâ başkasının değildir. Bunun için, Allah Teâlâ’ya “Vâcib-ül Vücud” denir. (Bak: Vücud) Devamını Oku

 • CİSİM: (Cism) Varlığı bilinen, hayyiz olan, mekânı, ciheti, uzunluğu, genişliği ve derinliği olan şey. Devamını Oku

 • CİSİM: (Cism) Varlığı bilinen, hayyiz olan, mekânı, ciheti, uzunluğu, genişliği ve derinliği olan şey. Devamını Oku

 • İ’TİBARÎ: (İtibarî) Hakiki kıymeti olmayıp kıymeti var kabul edilme. Farazî ve izafî olan. Varlığı, başka şeylere nisbet edilmesi halinde bilinen. Devamını Oku

 • APRİORİ: fels. Tecrübeden önce insan aklında varlığı kabul edilen bilgi ve düşünceyi anlatmak için kullanılan bir sıfat. Meselâ: “Her sayı kendine eşittir” hakikatı hiçbir deneye baş vurmadan bilinen bir apriori bilgidir. Devamını Oku

 • VÜCUD-U HÂRİCÎ: Zâhir, ademden çıkmış olan. İlmî vücuddan âlem-i şehadete gelmiş olan. Maddî varlık, cismanî eşya. Devamını Oku

 • HÜVİYYET: Asıl. Mâhiyyet. Birisinin kimliği, kim olduğu, kökü, esası ve ne olduğu. * Cenab-ı Hakkın varlık sıfatı. * Hamiyyet ve istikametten, ulüvv-ü cenâbdan ibâret olan sıfât-ı hamide. Devamını Oku

 • VİRD: Sık sık ve devamlı okunan dua. * Kur’an-ı Kerim’den her gün okunması vazife bilinen kısım, bir cüz. Devamını Oku

 • VÜS’ (VÜS’AT): Genişlik. Bolluk. * Fırsat. * Boş meydan. * Kuvvet, güç, tâkat. * Varlık, zenginlik. * Fls: Bir şeyin boşlukta doldurduğu yer. Devamını Oku

 • VÜCUDÎ: Varlığa dair. Var olan şey ile alâkalı. Devamını Oku

 • DAİRE-İ VÜCUD: Vücud ve varlık dairesi ve sahası. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar