VİKAYE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

VİKAYE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

VİKAYE: Koruma. Koruyuculuk. Sahib olma. Arka çıkma. Kayırma. * Tıb: Herhangi bir hastalık için önleyici tedbir alma.

VİKAYE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SİKAYE: Su içilen kap. Maşraba. * İçme suyunun toplanması için yapılan yer. Devamını Oku

 • SAHABET: Sâhib olma, sâhib çıkma. * Sohbetinde bulunmuş olma. * Yardım etme, koruma, arka olma. Devamını Oku

 • VİÂİYYET: Kap halinde olma. Devamını Oku

 • VİTAMİN: Fr. Vücudda yokluğu bazı hastalıklara yol açan ve taze yiyeceklerde ve bazı meyvalarda bulunan organik madde. A, B, C, D, E gibi remizlerle gösterilen çeşitleri vardır. Devamını Oku

 • İSTİKLA: Te’hir etme. So aya bırakma. * Alıkoyma, mâni olma, engel olma. * Veresiye alma, borç olarak alma. Devamını Oku

 • İSTİKLA: Te’hir etme. So aya bırakma. * Alıkoyma, mâni olma, engel olma. * Veresiye alma, borç olarak alma. Devamını Oku

 • VÜCUM: Tiksinme, iğrenme. * Darılma, küsüp susma. * Göğüse vurma. * Kederli olma. Devamını Oku

 • VÂCİB-ÜL VÜCUD: Vücudu mutlak var olan, yokluğu mümkün olmayan Cenâb-ı Hak.(Vâcib-ül vücuddur, yâni; O’nun vücudu zâtîdir, ezelîdir, ebedîdir, ademi mümteni’dir. Zevali muhaldir. Tabakat-ı vücudun en râsihi, en esaslısı, en kuvvetlisi, en mükemmelidir. Sair tabakat-ı vücud O’nun vücuduna nisbeten gayet zayıf bir gölge hükmündedir. M.) (Bak: Kıyam-ı binefsihî, Vücud) Devamını Oku

 • VÜRUD: Geliş. Gelme. Vârid olma. Gelip yetişme. * Suya gitme. * (Verid. C.) Toplar damarlar. Siyah kan damarları. Devamını Oku

 • VİSAL: (Vasıl. dan) Vâsıl olma. Sevdiğine ulaşma. Kavuşma. Ayrılıktan kurtulma.(Fâni mevcudatın visali, madem fanidir, ne kadar uzun da olsa yine kısa hükmündedir. Senesi bir saniye gibi geçer. Hasretli bir hayal ve esefli bir rüya olur. L.) Öyle ise Bâki’nin yolunda çalışmak lâzım gelir. Devamını Oku

 • MÜTESAHİB: (C.: Mütesâhibin) Sahib çıkan, arka olan. Devamını Oku

 • SAHABETKÂR: f. Koruyan, sahib çıkan, arka olan. Devamını Oku

 • VÜKELÂ-İ DEÂVÎ: Dâvâ vekilleri. Avukatlar. Devamını Oku

 • BÜDÜV: Görünür hâle gelme. Aşikâr olma. Zâhir hâle gelme. Devamını Oku

 • ŞİFA: Hastalıktan iyi olma, iyileşme. Hastalıktan kurtulma.(…Hastalık seni uyandırıncaya kadar sabra çalış ve hastalık vazifesini bitirdikten so a Hâlik-ı Rahim inşaallah sana şifa verir. L.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar