VEZİR-İ A’ZAM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

VEZİR-İ A’ZAM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

VEZİR-İ A'ZAM: Pâdişahın vekili olan birinci vezir. Sadrazam. Başvekil.

VEZİR-İ A’ZAM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SADR-I İSLÂM: Baş vezir, padişahın vekili, başvekil. Devamını Oku

 • SADR-I AZAM: Baş vezir, padişahın vekili, başvekil. Devamını Oku

 • VEZİR: Osmanlı Devleti zamanında en yüksek mülkiye rütbelerine ulaşmış paşa. Hükümdar vekili. Pâdişahın yakınlarından ve onun yükünü üzerine alanlardan, mülkün idaresinde fikir ve tedbir ile meded ve yardım eden. Bu tabir “Vizr” kelimesinden gelir. “Vezr” kelimesinden alınsa; “halkın sığınağı” demek olur. Büyük düstur sahibi veya mühür sahibi kabul edilir. Osmanlı devletinde en büyük, mülkiyede en Devamını Oku

 • VEKÂLETPENÂH: f. Padişahın vekili olan, sadrâzam. Başvekil. Başbakan. Devamını Oku

 • VEKÂLETPENÂH: f. Padişahın vekili olan, sadrâzam. Başvekil. Başbakan. Devamını Oku

 • NAİB(E): (Nevb. den) Vekil, birinin yerine geçen. * Şeriat hâkimi olan kadı vekili. * Nöbet bekleyen. Devamını Oku

 • GÜMAŞTE: (C.: Gümaştegân) f. Vekil, vezir. Devamını Oku

 • BUYRULTU: t. Sadrazam, kaptan-ı derya, vezir, beylerbeyi gibi devlet erkânının yazılı emirleri. Devamını Oku

 • MÜVEKKEL: Vekil tâyin olunmuş olan, vekil edilmiş olan. Bir kimse tarafından işlerini görmek veya kendisini müdafaa ettirmek için vekil edilmiş kimse. Devamını Oku

 • HIDÎV: f. Vezir, âsaf. * Kral nâibi. * Osmanlı Padişahı Abdülaziz zamanında (1861 – 1876) Mısır valilerine verilen ünvan. Sultan Abdülaziz, hıdîv ünvanını Büyük Fuad Paşa’nın arzusu üzerine ilk olarak Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın torunu olan İsmail Paşa’ya verdi. (8/6/1867) İsmail Paşadan so a oğlu Tevfik Paşa, daha so a da Abbas Hilmi Paşa, Mısır Devamını Oku

 • MÜEKKEL: Vekil edilen kimse. Vekil tâyin olunmuş olan. (Bak: Müvekkil) Devamını Oku

 • NAKİB: Vekil. Bir kavim veya kabilenin reisi veya vekili. Halkın hayırlısı. * En eski derviş veya dede. * Müfettiş. Devamını Oku

 • DESTUR (DÜSTUR): Asıl. * Kanun. * Vezir-i azam, baş vezir. Devamını Oku

 • VÜZERA: (Vezir. C.) Vezirler. (Bak: Vezir) Devamını Oku

 • DÂVER: Cenab-ı Hakk’ın (C.C.) bir ismidir. * Âdil, insaflı ve doğru olan hükümdar, vezir veya hâkim. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar