VEZAN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

VEZAN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

VEZAN: f. "Olmak" yardımcı fiiliyle birlikte kullanılır ve "esen, esici" anlamlarına gelir.

VEZAN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • VEZANÎ: f. Esinti zamanı. Devamını Oku

 • ZİDE: (Zidet) : f. “Çoğalsın, artsın” anlamlarına gelir ve duâ ve temennilerde bulunmak üzere kullanılır. Devamını Oku

 • BEZANE: f. Esici. Esen rüzgâr. Devamını Oku

 • FERRAŞ: Cami, mescid, imaret gibi müesseselerin temizliğini sağlamak; ve kilim, halı ve hasır gibi mefruşatını yayma hizmetleriyle vazifeli olan kişiler hakkında kullanılır bir tâbirdir. Ferraş; arapçada, yayıcı, hizmetçi, döşeyici anlamlarına gelir. Yeniçeri teşkilâtında bu işi görenlerle, Kâbe’yi süpürenler hakkında ıstılah olarak da kullanılır. (O.T.D.S.)”Her ruham-ı fersi bir âyine-i âlemnüma Her gezen ferraşı bir İskender-i kitisitan.” Devamını Oku

 • KEN: f. “Kazan, kazıcı, koparan, yıkan, söken.” anlamlarına gelir ve kelimelere katılır. Meselâ: (Kuh-ken: Dağ deviren, tünel açan) gibi. Devamını Oku

 • VER: f. “Sahib, mâlik; anlamlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Dâniş-ver $ : Âlim. Suhan-ver $ : Edip, şâir. Devamını Oku

 • RÜSTE: f. “Çıkmış, bitmiş, yetişmiş” anlamlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Nev-rüste $ : Yeni yetişmiş bitki. Devamını Oku

 • İMDAD: Yardım. Yardıma yetişmek. “Yetişin, kurtarın” mânasında da kullanılır. * Yardıma gönderilen kuvvet. * Vâdeyi uzatmak. Mühlet vermek. Devamını Oku

 • NUSRET: (Nusrat) Yardım. Cenab-ı Hakkın yardımı, hususen ruhani muavenet. Zafer, galebe, fetih, üstünlük, başarı, düşmana gâlib olmak. Devamını Oku

 • MÜŞTEREK: Birlikte, ortak kullanılan. * Elbirliğiyle yapılan, birlik. Devamını Oku

 • KALFA: Sarayla konaklardaki cariyeler hakkında kullanılan bir tâbir idi. Konaklarda bu tâbir, daha çok bunların eskileri ve yaşlıları hakında kullanılırdı. Gençlerine “kız” denilir ve adlarıyla çağrılırlardı. * Eski tarz mekteblerde öğretmen yardımcısı. * Bir san’atta usta ile çırak arasındaki işçi. Devamını Oku

 • BÂ-İ KASEM: Arabçada yemin maksadı ile kelime başına getirilen bâ. $ “Billâhi” gibi. * Farsçada: Bâ $ diye yazılırsa; ile, beraber, birlikte, sâhip mânalarına gelir. Arapçadaki Zû gibidir. Devamını Oku

 • Fİ’L-İ ŞENİ’: Irza vuku bulan tasallut hakkında kullanılan bir tabirdir. Bununla birlikte, mutlaka cima’ manâsına değildir. Devamını Oku

 • TEGAVÜN: Cem’olmak, toplanmak. * Kötü işe yardım etmek, şer işe muâvin olmak. Devamını Oku

 • AMAY: f. Süsleyen, dolduran mânasına gelir ve kelimelere eklenerek kullanılır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar